Over RTV Hoorn

Een stukje geschiedenis

In 1985 zag de Stichting Lokale Omroep Hoorn haar levenslicht en vanaf dat moment is er hard gewerkt achter de schermen om een studio met apparatuur te realiseren maar ook medewerkers te werven die vervolgens in een eigen opleidingstraject gingen. Tijdens de opleiding tot presentator, technicus of verslaggever/redacteur werd er ook met enige regelmaat trainingen verzorgd bij de toenmalige Radio Omroep Voor Zieken (ROVOZ) van het Westfries Gasthuis. Op zaterdagochtend 8 maart 1986 ging de eerste uitzending van start, gepresenteerd door Harry van Lunteren en Marjolein Crevels. In het voormalige woonhuis van de Stadsomroeper van Hoorn in de Wisselstraat (naast de Openbare Bibliotheek) vond dat allemaal plaats. Destijds was Radio Hoorn alleen nog op de kabel te ontvangen (96,9 mhz) maar na een succesvolle wervingsactie kon er ook een etherzender aangeschaft worden (105,8 mhz) en werd het luisterbereik ineens een stuk groter doordat ook op portable radio’s en in de auto geluisterd kon worden.

De programma’s waren en zijn nog steeds horizontaal geprogrammeerd: op een vast tijdstip kan er op een specifieke doelgroep gericht programma beluisterd worden. Enkele pijlers die nog steeds bestaan zijn onder andere de programma’s voor de Surinaamse en Antiliaanse gemeenschappen in Hoorn maar ook sport en actualiteiten zijn vanaf de start niet meer weg te denken in onze programmering. Radio Hoorn groeide in de loop der jaren en duidelijk werd dat het historische pand in het centrum van Hoorn niet meer voldeed om professioneel lokale radio te maken. In 2002 is de omroep dan ook verhuist naar de Grote Beer waar meer ruimte was.

Heden

Thans heeft onze omroep 2 volwaardige radio studio’s, 1 productie/montage studio en 1 grote studio bedoeld voor grotere uitzendingen en producties. Daarnaast beschikken we over diverse redactieruimtes waar programmamakers hun uitzendingen kunnen voorbereiden. Door de technische vooruitgang worden alle uitzendingen tegenwoordig ook live op onze internetsite doorgegeven en ook via mobiele telefoon of tablet kan er geluisterd worden. Tevens zijn onze uitzendingen terug te luisteren via een uitgekiend Uitzending Gemist systeem waardoor Radio on Demand (luisteren wanneer het jou uitkomt) steeds belangrijker word in het veranderende medialandschap. Door een nauwe samenwerking met RTV Noord Holland is ons aanbod groter en beter geworden en in de toekomst zal de omroep zijn samenwerkingsvleugels verder uitslaan. Radio Hoorn blijft werken aan verbeteringen en vernieuwingen in haar uitzendingen en de luisteronderzoeken zoals die periodiek gehouden worden zijn een uitstekend instrument daarvoor.

Organisatie

De Stichting Lokale Omroep Hoorn (SLOH) is gevestigd aan de Grote Beer 5a te Hoorn. De werknamen van de omroep zijn: Radio Hoorn en RTV Hoorn.

Doelstelling SLOH:

  • Het uitzenden van omroepprogramma’s bestemd voor de gemeente Hoorn, hierna te noemen de gemeente;
  • Een programma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar programma geachte kan worden van algemeen nut te zijn.
  • De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een programma dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente.
  • Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel der stichting bevorderlijk zijn.

Het Stichtingsbestuur wordt gevormd door:

C. Bronsgeest, voorzitter
L. van Gorkum, penningmeester
J. Kamphuis, algemeen bestuurslid
A. Hergarden, algemeen bestuurslid

De SLOH wordt voor 100% door vrijwilligers in de lucht gehouden. Deze vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun diensten.

De SLOH is een geregistreerde ANBI (008781163). Dit heeft als voordeel dat:

  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Ten behoeve van de ANBI status publiceren wij hieronder de jaarverslagen:
Financieel jaarverslag 2015
Sociaal jaarverslag 2015